Zjednodušené vykazovanie faktúr do 1 000 eur  – Prah zásielky.

Zjednodušené vykazovanie dovozu a vývozu tovaru v rámci EÚ v hlásení INTRASTAT-SK, ak je celková hodnota tovaru na faktúre do 1 000 eur.

V prípade, že celková hodnota tovaru na faktúre (na počte položiek nezáleží) je do 1 000 eur môže spravodajská jednotka transakcie dovoz a vývoz tovaru v rámci EÚ vykazovať zjednodušene.

Dovoz tovaru v rámci EU
Všetky tovarové položky uvedené na jednej faktúre je možné kumulovať pod kód tovaru 9950 00 00. Podmienkou je rovnaký štát zaslania.

V hlásení INTRASTAT-SK je potrebné vyplniť len odsek Kód tovaru, Hodnota tovaru, Členský štát zaslania. Ostatné odseky sa nevypĺňajú.

Vývoz tovaru v rámci EU
Všetky tovarové položky uvedené na jednej faktúre je možné kumulovať pod kód tovaru 9950 00 00. Podmienkou je rovnaký štát určenia resp. IC DPH partnera.

V hlásení INTRASTAT-SK je potrebné vyplniť len odsek Kód tovaru, Hodnota tovaru, Členský štát určenia a IC DPH partnera. Ostatné odseky sa nevypĺňajú.

Aj pri vykazovaní prahu zásielky je možnosť použiť princíp kumulácie faktúr.

Príklad 1 DOVOZ

Faktúra č. 1
Francúzsky dodávateľ: Fleurs          Dátum vyhotovenia: 12.04.2023
                                                             VAT No.: FR1234567890

Kód tovaru       Názov       Množstvo (ks)       Cena/kus       Cena spolu
06031300         Orchidey          270                    2,00 €             540,00 €
06011030         Tulipány           500                    0,30 €             150,00 €
06011020         Narcisy             820                    0,10 €               82,00 €


                                                                                  Spolu           772,00 €

Faktúra č. 2
Francúzsky dodávateľ: Bloemen        Dátum vyhotovenia: 20.04.2023
                                                                 VAT No.: FR09876543210

Kód tovaru       Názov       Množstvo (ks)       Cena/kus       Cena spolu
06031300         Orchidey          100                    2,20 €             220,00 €
06011030         Tulipány           640                    0,50 €             320,00 €
06011020         Narcisy             300                    0,10 €               30,00 €


                                                                                  Spolu           570,00 €

Jedná sa o dovoz z rovnakého členského štátu zaslania, od dvoch rôznych dodávateľov.

V tomto prípade sa dá uplatniť Prah zásielky a aj kumulovanie ( hodnota na každej faktúre je do 1.000 eur, dovoz tovaru je z rovnakej krajiny zaslania).

Vzor vykázania dvoch faktúr – Dovoz
Vzor vykázania dvoch faktúr - Dovoz

Ďalší dovoz v danom mesiaci bude od belgického dodávateľa v hodnote 530 eur.

Faktúra č. 3
Belgický dodávateľ: Flower        Dátum vyhotovenia: 30.04.2023
                                                         VAT No.: BE1111111111

Kód tovaru       Názov       Množstvo (ks)       Cena/kus       Cena spolu
06031300         Orchidey          200                    2,00 €             400,00 €
06011030         Tulipány           300                    0,10 €               30,00 €
06011020         Narcisy           1000                    0,10 €             100,00 €


                                                                                  Spolu           530,00 €

Faktúra č. 3 sa môže vykázať zjednodušene, ale na ďalšom riadku.

Vzor vykázania tretej faktúry – Dovoz
Vzor vykázania dvoch faktúr - Dovoz

Príklad 2  VÝVOZ

Faktúra č. 1
Nemecký odberateľ: Fleurs          Dátum vyhotovenia: 12.04.2023
                                                             VAT No.: DE1234567890

Kód tovaru       Názov       Množstvo (ks)       Cena/kus       Cena spolu
06031300         Orchidey          100                    2,00 €             200,00 €
06011030         Tulipány           100                    2,00 €             200,00 €
06011020         Narcisy             100                    2,00 €             200,00 €


                                                                                  Spolu           600,00 €

Faktúra č. 2
Rakúsky odberateľ: Blume        Dátum vyhotovenia: 20.04.2023
                                                         VAT No.: ATU12345678

Kód tovaru       Názov       Množstvo (ks)       Cena/kus       Cena spolu
06031300         Orchidey          370                    2,20 €             814,00 €
06011030         Tulipány           200                    2,00 €             400,00 €
06011020         Narcisy             300                    2,00 €             600,00 €


                                                                                  Spolu         1 814,00 €

Faktúra č. 3
Rakúsky odberateľ: Blume          Dátum vyhotovenia: 23.04.2023
                                                         VAT No.: ATU12345678

Kód tovaru       Názov       Množstvo (ks)       Cena/kus       Cena spolu
06031300         Orchidey          100                    2,20 €             220,00 €
06011030         Tulipány           640                    0,50 €             320,00 €
06011020         Narcisy             300                    0,10 €               30,00 €


                                                                                  Spolu           570,00 €

Faktúra č. 4
Rakúsky odberateľ: Blume          Dátum vyhotovenia: 26.04.2023
                                                         VAT No.: ATU12345678

Kód tovaru       Názov       Množstvo (ks)       Cena/kus       Cena spolu
06031300         Orchidey          200                    1,90 €             380,00 €
06011030         Tulipány           700                    0,20 €             140,00 €
06011020         Narcisy             500                    0,10 €               50,00 €


                                                                                  Spolu           570,00 €

Faktúra č. 5
Rakúsky odberateľ: Blume          Dátum vyhotovenia: 30.04.2023
                                                         VAT No.: ATU12345678

Kód tovaru       Názov       Množstvo (ks)       Cena/kus       Cena spolu
06031300         Orchidey          200                    2,00 €             400,00 €
06011030         Tulipány           300                    0,10 €               30,00 €
06011020         Narcisy           1000                    0,10 €             100,00 €


                                                                                  Spolu           530,00 €

Faktúra č. 1 – celková hodnota faktúry je do 1 000 eur. Položky sa môžu vykázať zjednodušene.

Faktúra č. 2 – celková hodnota faktúry je nad 1 000 eur. Pri tejto faktúre sa musia komplet vypísať všetky položky.

Faktúra č. 3,4,5 – celková hodnota každej z faktúr je do 1 000 eur. Dodanie tovaru je tomu istému odberateľovi. Hodnoty zo všetkých 3 faktúr je možné skumulovať a vykázať zjednodušene.

Vzor vykázania piatich faktúr – Vývoz
Vzor vykázania dvoch faktúr - Dovoz