Obsahový a technický správca

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webovej stránky je Štatistický úrad Slovenskej republiky.

V prípade otázok ohľadom obsahu webovej stránky kontaktujte správcu obsahu na e-mailovej adrese:
intrastat-sk@statistics.sk.

V prípade otázok ohľadom prístupnosti webovej stránky kontaktujte technickú podporu na e-mailovej adrese:
portal@statistics.sk.