Dodatkové merné jednotky

Niektoré podpoložky KN majú v kombinovanej nomenklatúre priradené aj dodatkové merné jednotky, ktoré sú špecifikované vo vykonávacom nariadení. Ide o nasledovné dodatkové merné jednotky: