Kód krajiny

Kód krajiny je abecedný kód podľa nomenklatúry krajín a území pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom. Kód krajiny sa v systéme INTRASTAT-SK používa pre označenie Krajiny pôvodu, Členského štátu zaslania a Členského štátu určenia.

Od 01. 01. 2020 platí Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1470 z 12. októbra 2020 o nomenklatúre krajín a území pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom a o geografickom členení pre iné podnikové štatistiky.

Upozornenie: Vo vykonávacom nariadení je chybne uvedený kód pre Čínu, ktorý má byť CN.