Kontakt

Konzultačné pracovisko Štatistického úradu SR

pondelok – piatok
8:30 h – 14:30 h

+421/2/50 23 62 77
+421/2/50 23 62 78

intrastat-sk@statistics.sk

Štatistický úrad SR
Odbor štatistiky zahraničného obchodu
Lamačská cesta 3/C
840 05  Bratislava 45

Pracovníci konzultačného pracoviska pre systém INTRASTAT-SK Štatistického úradu SR Vám pomôžu pri metodických otázkach týkajúcich sa zisťovaní INTRASTAT-SK, napríklad:

  • čo je/nie je predmetom vykazovania na INTRASTAT-SK hláseniach;
  • či máte/nemáte spravodajskú povinnosť;
  • ako sa vyplňujú INTRASTAT-SK hlásenia;
  • ako sa vykazujú špecifické transakcie a osobitné pohyby;
  • aké zjednodušené postupy je možné aplikovať pri vykazovaní tovaru.

Vyplnené tlačivá, ktoré chcete zaslať v písomnej forme (vznik spravodajskej povinnosti – Registračný dotazník, Oznámenie o zástupcovi, Žiadosť o zrušenie spravodajskej povinnosti), ale aj oznámenie všetkých zmien týkajúcich sa spravodajskej povinnosti zasielajte na e-mail: intrastat-sk@statistics.sk.

Konzultačné pracovisko Finančného riaditeľstva SR

pondelok – piatok
8:00 h – 14:30 h

+421/2/48 27 33 66
+421/2/48 27 33 63
+421/56/630 23 18

helpdesk.intrastat@financnasprava.sk

Pracovníci konzultačného pracoviska Finančného riaditeľstva SR colnej sekcie pre systém INTRASTAT-SK Vám pomôžu najmä pri zatriedení tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, pri elektronickom predkladaní INTRASTAT-SK hlásení, vrátane generovania a používania prihlasovacích údajov na portál Finančnej správy SR pre systém INTRASTAT-SK.