Vzory formulárov a metodické vysvetlivky

Štatistika obchodovania s tovarom medzi SR a členskými štátmi EÚ sa sleduje osobitne pre tovar vyvezený zo SR a osobitne pre tovar dovezený do SR, preto pre oba toky tovarov existujú osobitné formuláre.

Dovoz tovaru v rámci EÚ 2024

Formulár ZO 1-12/Hlásenie o dovoze tovaru v rámci EÚ používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovare vstupujúcom na územie Slovenskej republiky z iných členských štátov EÚ alebo z územia Severného Írska, okrem tovaru v tranzite. Obsah týchto hlásení sa používa výhradne na štatistické účely.

Formulár ZO 1-12: XLSX, 41 kB PDF, 247 kB

Metodické vysvetlivky k formuláru ZO 1-12: PDF, 509 kB

Vývoz tovaru v rámci EÚ 2024

Formulár ZO 2-12/Hlásenie o vývoze tovaru v rámci EÚ používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovare opúšťajúcom územie Slovenskej republiky s miestom určenia v inom členskom štáte EÚ alebo na území Severného Írska, okrem tovaru v tranzite. Obsah týchto hlásení sa používa výhradne na štatistické účely.

Formulár ZO 2-12: XLSX, 41 kB PDF, 250 kB

Metodické vysvetlivky k formuláru ZO 2-12: PDF, 395 kB