Aktuality

Dve hlavné zmeny pre rok 2022

Od 01. 01. 2022 dochádza ku viacerým zmenám v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK. Tieto zmeny sú realizované v rámci modernizácie systému INTRASTAT v celej EÚ. Vyberáme dve hlavné  z nich.…
Detail aktuality

Ako to funguje?

Slovenský intra-EÚ obchod 2021

DATAcube.

Údajové tabuľky za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja.

Menu