Príručka pre spravodajské jednotky

Tu si môžete stiahnuť dokument „Príručka pre spravodajské jednotky 2022“, ktorý Vám pomôže zorientovať sa v systéme INTRASTAT-SK a v ktorom sú uvedené pravidlá pre správne vypĺňanie hlásení.

Príručka pre spravodajské jednotky 2022: PDF, 5 MB

Príručka pre spravodajské jednotky 2021: PDF, 3 MB

B. Právny základ pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK

C. Všeobecné informácie

D. Vyplňovanie INTRASTAT-SK hlásení

E. Vykazovania osobitných prípadov na INTRASTAT-SK hláseniach

F. Špecifické tovary alebo pohyby

G. Kontakty

H. Prílohy

Menu