Metodické pokyny

USMERNENIE K OCHRANE ÚDAJOV ŠZO

Zverejňovanie štatistických údajov a informácií z oblasti štatistiky zahraničného obchodu upravujú osobitné predpisy. Veľmi podrobná úroveň informácií v rámci štatistiky zahraničného obchodu s tovarom si vyžaduje osobitné pravidlá dôvernosti. Dovozca alebo vývozca tovaru musí Štatistickému úradu SR predložiť žiadosť o úpravu štatistických výsledkov, ktoré by inak umožnili nepriamu identifikáciu takéhoto dovozcu alebo vývozcu. Štatistický úrad SR bude žiadosť považovať za odôvodnenú v prípade, že by štatistické výsledky umožňovali nepriamo identifikovať tohto dovozcu alebo vývozcu. Postup k prekladaniu žiadosti je uvedený v nasledujúcom usmernení.

Usmernenie ochrana údajov ŠZO: PDF, 400 kB

Usmernenie ochrana údajov ŠZO – Príloha 1: RTF, 81 kB

Usmernenie ochrana údajov ŠZO – Príloha 2: RTF, 91 kB