Ako postupovať v prípade, že ste dostali UPOMIENKU pre nesplnenie spravodajskej povinnosti.

Ak bola spoločnosti doručená UPOMIENKA pre nesplnenie spravodajskej povinnosti je potrebné splniť túto zákonnú povinnosť v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK prostredníctvom Hlásení o dovoze tovaru v rámci EÚ, Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ alebo oboch do stanoveného termínu.
Hlásenia sa podáva iba elektronicky cez portál Finančnej správy INTRASTAT-SK.

Prinášame Vám zjednodušené kroky ako postupovať:

I. PRIHLASOVACIE ÚDAJE

Pre prihlásenie sa na portál Finančnej správy INTRASTAT-SK:

https://intrastat.financnasprava.sk/index.php?page=logout potrebujete prihlasovacie údaje.

 1. V prípade, že spoločnosti vznikla spravodajská povinnosť prvýkrát a neboli jej zaslané prihlasovacie údaje  – je potrebné nás kontaktovať pre ich získanie.
 2. V prípade, že spoločnosť mala spravodajskú povinnosť už v minulosti, získala od nás inicializačné prihlasovacie údaje pre následné použitie.
 3. V prípade, že spoločnosť mala v minulosti spravodajskú povinnosť, no prihlasovacie údaje nemá (zabudla, stratila)  je potrebné vyžiadať si nové na finančnej správe: helpdesk.intrastat@financnasprava.sk. Pri kontaktovaní finančnej správy použite IC DPH spoločnosti a obchodné meno spoločnosti.

II. SPRACOVANIE ÚDAJOV

 1. Hlásenia je možné zasielať v 3 formátoch xml, xls a csv. Pre každý formát je zadefinovaná štruktúra, ktorá je uvedená na stránke Finančnej správy:
  https://intrastat.financnasprava.sk/index.php?page=logout
 2. Hlásenie prostredníctvom formátu xml je možné vytvoriť :
 3. 2.1 priamo na stránke Finančnej správy INTRASTAT-SK

  2.2 v aplikácii INTRASTAT-CS, na stiahnutie tu: https://intrastat.financnasprava.sk/index.php?page=soft

  2.3 prostredníctvom účtovného programu – väčšina programov má modul INTRASTAT-SK na generovanie hlásenia.

 4. Hlásenie je nutné podať zvlášť pre dovoz a zvlášť pre vývoz tovaru v rámci EÚ (záleží, na ktorom toku bola spoločnosti stanovená spravodajskú povinnosť). Jednotlivé mesiace sa zadávajú samostatne. V každom mesiaci hlásenie začína poradovým číslom „1“.
 5. Presný postup vyplňovania hlásenia online (webform) je uvedený na:
  https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/formular-intrastat-webform/.
 6. Presný postup pre tvorbu hlásenia v aplikácii INTRASTAT-CS je možné nájsť na: https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/aplikacia-intrastat-cs/

III. VYPĹŇANIE JEDNOTLIVÝCH ODSEKOV

Pre dovoz tovaru v rámci EÚ sa vypisujú nasledovné údaje:

Pre vývoz tovaru v rámci EÚ sa vypisujú nasledovné údaje:

Pri zostavovaní hlásenia sa môže používať kumulovanie položiek na základe princípu kumulácie ako aj vykazovanie prostredníctvom Prahov zásielky, t. j. zjednodušené vykazovanie faktúr, ktorých celková hodnota je do 1 000 eur.

IV. ZASIELANIE HLÁSENÍ

Na základe UPOMIENKY je potrebné zaslať všetky predmetné hlásenia INTRASTAT-SK do termínu určenom v liste.

Následne je potrebné posielať hlásenia vždy do 15. kalendárneho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po sledovanom období.

V. SKONTROLOVANIE ODOSLANÉHO HLÁSENIA

Po zaslaní hlásenia je vždy potrebné skontrolovať, či bolo hlásenie SCHVÁLENÉ. Až po potvrdení tohto statusu má spoločnosť splnenú spravodajskú povinnosť.

V prípade, že hlásenie prejde do statusu CHYBNÉ je potrebné cez DETAIL identifikovať chybu, tú opraviť a hlásenie podať opätovne.