Zmena – zvýšenie počtu uvedených položiek na jednom hlásení štatistického zisťovania INTRASTAT-SK

Od 1.7.2022 sa mení maximálny počet vykázaných položiek v jednom hlásení štatistického zisťovania INTRASTAT–SK. Z pôvodného počtu 9 999 položiek sa môže na jednom hlásení reportovať až 30 000 položiek. Webový formulár Intrastat síce umožňuje zadať 99 999 položiek v jednom hlásení, ale aktuálne je zasielaný súbor limitovaný veľkosťou. V budúcnosti plánujeme opätovne zvýšiť maximálny počet zasielaných položiek na hlásení INTRASTAT-SK. Celkový počet položiek zodpovedá počtu vyplnených odsekov „Kód tovaru“ v hlásení INTRASTAT-SK.

Do uvedenej zmeny museli spravodajské jednotky, ktoré potrebovali v danom sledovanom období (mesiaci) vykázať viac položiek ako 9 999, tieto rozdeliť na viacero hlásení. V súčasnosti už môže byť na jednom hlásení uvedených 30 000 položiek.

Aj naďalej platí, že spravodajská jednotka môže za daný mesiac podať viacero čiastkových INTRASTAT-SK hlásení, napr. za každý týždeň, prípadne za určitú komoditu.

Menu