„Prah transakcie“ nahradený „Prahom zásielky“

Od 01. 01. 2022 zaniká možnosť využívať zjednodušené vykazovanie dovozu a vývozu tovaru v rámci EÚ kumulovaním hodnôt tovarových položiek, ktorých hodnota je nižšia ako 200 eur tzv. „Prah transakcie“.

Súčasne vznikne nová možnosť pre spravodajské jednotky zjednodušene vykazovať dovoz a vývoz tovaru v rámci EÚ s nízkou celkovou hodnotou faktúry tzv. „Prah zásielky“.

Kedy a ako môže spravodajská jednotka použiť „Prah zásielky“ pri vykazovaní dodania tovaru v rámci EÚ?

Ak je celková hodnota akéhokoľvek počtu tovarových položiek na jednej faktúre nižšia ako 1 000 eur (tzv. prah zásielky), spravodajská jednotka môže takéto transakcie sčítať pri vývoze tovaru v rámci EÚ podľa členského štátu určenia a pri dovoze tovaru v rámci EÚ podľa členského štátu zaslania. Všetky tovarové položky uvedené na jednej faktúre je možné kumulovať pod kód tovaru 9950 00 00. Podmienkou je rovnaký štát zaslania alebo určenia.

V hlásení  INTRASTAT-SK je potrebné vyplniť len odsek Kód tovaru, Hodnota tovaru, Členský štát určenia alebo zaslania a IČ DPH partnera na intra-EÚ vývoze. Ostatné odseky sa nevypĺňajú.

Príklad:

Faktúra č. 1 (možné uplatnenie si prahu zásielky)
Francúzsky dodávateľ: Fleurs

Dátum vyhotovenia: 12.04.2021
VAT No.: FR1258634789

Kód tovaruNázovMnožstvo (ks)Cena / kusCena spolu
06031300Orchidey2702,20 €594,00 €
06011030Tulipány7500,15 €112,50 €
06011020Narcisy8200,10 €82,00 €
Spolu788,50 €

Faktúra č.2 (nemožné uplatnenie si prahu zásielky)
Holandský dodávateľ: Bloemen

Dátum vyhotovenia: 20.07.2021
VAT No.: NL0123456789

Kód tovaruNázovMnožstvo (ks)Cena / kusCena spolu
06031300Orchidey3702,20 €814,00 €
06011030Tulipány1 0200,15 €153,00 €
06011020Narcisy1 3000,10 €130,00 €
Spolu1 097,00 €
Menu